ש.א.ל שרות אשראי לעובד

שירות לקוחות

Tel: 03-9351012

Fax: 03-9355296

מתחם ש.א.ל ממוקם בתע"א ליד נתב"ג